Czym są pliki „cookies”?

  Pliki cookies (tzw. ciasteczka) służą do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Rodzaje używanych plików „cookies”

  Sesyjne pliki cookies

  Służą do zapamiętania wyborów dokonanych przez użytkownika oraz m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

  Pliki cookies służące do analiz

  Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny.

  Wykorzystywanie plików „cookies”

  Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

  Usuwanie plików „cookies”

  Sposób blokowania lub kasowania plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać korzystając z Pomocy swojej przeglądarki internetowej.

  Что такое куки?

  Файлы cookie (так называемые файлы cookie) используются для хранения данных ИТ, чаще всего в виде текстовых файлов, на конечном устройстве пользователя (например, компьютере, ноутбуке, смартфоне). Файлы cookie обычно содержат название веб-сайта, с которого они приходят, время хранения на конечном устройстве и уникальный номер.

  Для чего используются сессионные куки

  Они используются для запоминания выбора, сделанного пользователем, и, в частности, при входе Они остаются на устройстве пользователя до выхода из веб-сайта или закрытия браузера.

  Аналитические куки

  Файлы cookie, которые позволяют собирать данные, относящиеся к способу использования веб-сайта, в том числе контент, на который пользователь нажимал при просмотре веб-сайта.

  Использование «куки»

  Файлы cookie используются для сохранения настроек и адаптации содержимого веб-сайтов к предпочтениям пользователя. Они также используются для создания анонимной статистики, которая помогает узнать, как пользователи используют веб-сайты. Это позволяет улучшить их структуру и содержание. Файлы cookie не используются для идентификации пользователя, и личность пользователя не определяется на их основе.

  Удаление “куки”

  Способ блокировки или удаления файлов cookie зависит от используемого веб-браузера. Дополнительную информацию об управлении файлами cookie можно получить из справки вашего веб-браузера.