Za ostatni czas bardzo rozszerzyła się moja praktyka. W tej chwili nie ma wolnych okienek i pojawiła się lista oczekujących

Z pewnością mogę stwierdzić, że najlepsza moja inwestycja w swoją edukację i rozwój – to nauka i opanowanie metody Consonance Therapy. Przed tym projektem miałam już praktykę. Wiedzę teoretyczną otrzymałam w dobrym zakresie na Uniwersytecie, a praktycznej bardzo mało. Uczyłam się podejścia gestalt i ukończyłam podstawowy kurs psychologii analitycznej, kilka różnych specjalizacji, projektów, treningów intensywnych. Ale w głowie była rozproszona wiedza, nie było struktury, jasności, zrozumienia co robić i jak. Nie rozumiałam od czego zaczynać, bałam się zaszkodzić, często czułam się samozwańcem, stresowałam przed każdą sesją, nie było jasnego zrozumienia jak pracować z traumami. Z własnego doświadczenia rozumiałam, że niewystarczające są tylko werbalne metody pracy, ważne też pracować z ciałem – ale jak? Zaczęłam szukać metod, które by mi pomogły. I przypadkowo natknęłam się na informację o nowej metodzie, która obiecała odpowiedzieć na moje pytania. Zaufałam intuicji i nie pomyliłam się. Jakość mojej pracy znacznie się poprawiła. Pojawiła się struktura, jasne zrozumienie dokąd i jak iść, co i w jakiej kolejności robić, stałam się znacznie pewniejsza siebie i spokojniejsza, zaczęłam rozumieć różnicę między konsultacją a terapią. Teraz uczę klientów bezpiecznego wyrażania emocji, pracuję na wszystkich poziomach percepcji, aktywnie korzystam z protokołów przy pracy z traumami. Chcę zaznaczyć, że za ostatni czas bardzo rozszerzyła się moja praktyka. W tej chwili nie ma wolnych okienek i pojawiła się lista oczekujących. Proces nauki jest bardzo wygodny i nowoczesny. Bardzo wysoki poziom techniczny! Nagrania z seminariów są dostępne w ciągu trwania edukacji na kursie – fantastycznie! Możesz wracać po wiedzę ilekroć potrzebujesz. Takiego wcześniej nie spotykałam. Svitlana – wspaniały nauczyciel, bardzo głęboko znający swój przedmiot. Zawsze życzliwa, aktywna, zaangażowana.