Każdy krok jest zrozumiały, wiesz dokąd idziesz i gdzie się znajdujesz, za co się brać

Dla mnie jedną z najważniejszych wartości kursu w metodzie Consonance Therapy było to, że już za pierwsze 10 sesji klient otrzymuje jasne narzędzia i instrukcje jak pomóc sobie samodzielnie. W naszej metodzie już na początkowym etapie proponowane są narzędzia, które pomagają zmienić życie człowieka na lepsze.
Bardzo ważne jest powiedzieć, że autorski algorytm znalezienia jądra każdego rodzaju traumy i kryteria sprawdzania na wszystkich poziomach, skutkują że praca jest komfortowa, sterowana, bardzo dokładna, precyzyjna i delikatna. Każdy krok jest zrozumiały, wiesz dokąd idziesz i gdzie się znajdujesz, za co się zabrać w historii klienta. Pracując w metodzie i systemie możemy zagwarantować klientowi potrzebny rezultat, pełne rozwiązanie jego zapytania. Uczestniczenie w kursie było bardzo komfortowe, na każde pytanie od razu dostawałam szybką odpowiedź. Strona do nauki jest bardzo szybka, z przyjaznym interfejsem. Wszystkie materiały są łatwo dostępne, nasze zapytania były bardzo szybko przetwarzane. Informacja na kursie podawana jest bardzo zrozumiale i dostępnie, dobrze ustrukturyzowana. Uczestniczenie jest komfortowe i nie ma strachu, że coś się nie uda. W trakcie nauki pojawia się coraz większe zainteresowanie. Svitlana Lipińska wyjaśnia bardzo głęboko, wszystko rozkłada na półki, daje dużo praktyki. Informacja podawana jest stopniowo, z miękkim przejściem od tematu do tematu.