Żeby psychoterapia była jeszcze bardziej efektywna

Projekt: O psychoterapii otwarcie…

Ma na celu zapewnić przestrzeń, w której możemy rozmawiać spokojnie i otwarcie, bez tabu, o tematach i wyzwaniach, z którymi musimy się zmierzyć. Chcemy dyskutować o tym, z czym nie zawsze sobie radzimy i co nas frustruje, a także o kwestiach, które często pozostają niewypowiedziane.

Żeby psychoterapia była jeszcze bardziej efektywna

Projekt: O psychoterapii otwarcie…

Ma na celu zapewnić przestrzeń, w której możemy rozmawiać spokojnie i otwarcie, bez tabu, o tematach i wyzwaniach, z którymi musimy się zmierzyć. Chcemy dyskutować o tym, z czym nie zawsze sobie radzimy i co nas frustruje, a także o kwestiach, które często pozostają niewypowiedziane.

Zapraszamy Cię do Strefy wiedzy i przestrzeni edukacyjnej

Znajdziesz tutaj artykuły, wideo blog i BEZPŁATNY KURS, gdzie prezentujemy naszą nową koncepcję i innowacyjne podejście w psychoterapii.

Aby rozpocząć tę rozmowę, chcemy zobaczyć realną ocenę satysfakcji naszych klientów z jakości usług psychoterapeutycznych oraz zadowolenie terapeutów z wykonywania swojego zawodu. Dlatego serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety. Do udziału w ankiecie zapraszamy nie tylko terapeutów, a również klientów, ponieważ to właśnie dzięki nim cały czas się uczymy. Twoje szczere odpowiedzi pomogą nam zrozumieć, w jakim punkcie rozwojowym się znajdujemy i jakie zmiany możemy wprowadzić. Ankiety są anonimowe, nie identyfikujemy osobę po Imieniu i adresie e-mail.

W strefie wiedzy znajdziesz artykuły i wideo, w których omawiamy różne tematy o naszym życiu zawodowym. Znajdziesz tu bezpłatny e-book „jak sprawdzić skuteczność terapii? Krótki poradnik dla osób, korzystających z usług psychoterapeutycznych”

W bezpłatnym kursie „Od Chaosu do Kontroli” zapoznasz się jak budować proces terapeutyczny, aby terapia była skuteczna dla klienta”.

Badanie poziomu satysfakcji terapeutów i psychoterapeutów

Ankieta dla psychoterapeuty. Cel: uzyskanie zrozumienia poziomu satysfakcji psychoterapeutów z wykonywania zawodu

Badanie poziomu satysfakcji klientów

Ankieta dla klienta. Cel: Zrozumienie czego klient (również my, jako klienci) czeka od terapii: chce wyeliminowania problemu, czy wystarczy jedynie procesu bez gwarancji rezultatu

Bezpłatny kurs: Od Chaosu Do Kontroli

Jedynie za 5 dni i 5 modułów dowiedz się, jak uporządkować proces terapeutyczny, aby był logicznie sterowany, optymalnie skuteczny i eliminował problem klienta

Strefa wiedzy

Tu znajdziesz artykuły i wideo blog, gdzie podzielimy się naszą nową koncepcją i nowym podejściem w psychoterapii.