Zostań terapeutą nowej generacji

Kurs „Od psychologa do psychoterapeuty – praca z różnymi rodzajami traum w metodzie Consonance Therapy”

Opanuj innowacyjną metodę, otrzymaj skuteczny system, plan krok po kroku i protokoły pracy z każdym rodzajem traumy psychologicznej. Kieruj procesem terapeutycznym nie intuicyjnie lecz świadomie! Zagwarantuj klientowi pożądany przez niego rezultat! Pracuj bezpiecznie z problemem dowolnej trudności w jednym miejscu i jednocześnie na wszyskich poziomach percepcji: kognitywnym, obrazowym, na poziomie ciała oraz emocji. Metoda, kurs oraz system zostały sprawdzone w ciągu trzech lat przez terapeutów z Ukrainy, Izraela oraz dziesięciu krajów świata. Teraz wystartuje pierwsza edycja w Polsce!

Te

Jeśli doświadczasz następujących problemów w pracy:

 • Masz sporo wiedzy, ale wciąż nie masz systemu pracy?
 • Często nie wiesz od czego zacząć terapię i jak ją skutecznie prowadzić oraz kiedy i jakie praktyki zastosować?
 • Pracujesz raczej intuicyjnie niż logicznie?
 • Czujesz się obciążony, zmęczony i wypalony?
 • Obawiasz się, że nie poradzisz sobie z klientem mającym doświadczenie traumy i silne negatywne emocję?
 • Rozumiesz, że pracować trzeba na wszystkich poziomach percepcji, ale nie wiesz, jak to zrobić?
 • Jak pracować z osobowością i z różnymi traumami w jednym miejscu?
 • Cierpisz, ponieważ nie potrafisz być terapeutą w pełni skutecznym, ale nie chcesz się z tym pogodzić i szukasz rozwiązania?

To ten kurs jest dla Ciebie!

Gwarantujemy Ci przejście na wyższy poziom jakości pracy z klientem

Pracując w metodzie Consonance Therapy otrzymasz:

 • Ustrukturyzowany system prowadzenia procesu terapeutycznego od pierwszego spotkania z klientem do osiągnięcia przez niego pożądanego rezultatu
 • Umiejętność pracy z traumą oraz osobowością w jednym miejscu przez jednego terapeutę i jednocześnie na czterech poziomach percepcji: kognitywnym, obrazowym, na poziomie ciała oraz emocji
 • Kryteria sprawdzenia skuteczności procesu terapeutycznego na każdym poziomie i etapie terapii
 • Wzorce zdrowej osobowości w ciele
 • Markery emocji w ciele, żeby nauczyć klienta ich rozpoznawać
 • Strukturę osobowości, po raz pierwszy zaadaptowaną do ciała i innych poziomów percepcji
 • Protokoły pracy z każdą częścią osobowości na różnych etapach terapii
 • Algorytm szybkiego poszukiwania rdzenia traumy każdego rodzaju
 • Plan stabilizacji stanu psychoemocjonalnego klienta krok po kroku
 • Protokoły pracy z emocjami
 • Protokoły pracy z różnymi rodzajami traum: trauma szokowa/ostra reakcja na stres, prosty PTSD, trauma przywiązania, trauma sekwencyjna, trauma rozwoju i złożony PTSD
 • Algorytmy budowania skutecznej strategii pracy z zaburzeniami osobowości, uzależnieniami, depresją, utratą, psychosomatycznymi objawami, autoagresją, OCD itp.

Struktura kursu

Program szkolenia

Pierwszy etap szkolenia (moduły 1-4)

 • Teoria i koncepcja osobowości, podstawowe zasady metody Consonance Therapy
 • System dwuetapowy procesu terapeutycznego
 • Granica między konsultacją a terapią
 • Kontrakt terapeutyczny
 • Obiektywne kryteria sprawdzania efektywności procesu terapeutycznego na poziomie kognitywnym
 • Podstawowe ,,Ja” – przekonania osobowości
 • Algorytm poszukiwania przyczyny problemu
 • Niezbędne praktyki stabilizacji klienta na poziomie racjonalnym
 • Struktura i protokół konsultacji indywidualnej
 • Anamneza psychologiczna ogólna klienta – protokół
 • Precyzyjne formułowanie problemu oraz wyznaczenie pożądanego rezultatu klienta

Jakie umiejętności opanujesz po pierwszym module?

 • umiejętność budowania planu konsultacji
 • umiejętności pracy z narzędziami stabilizacji na poziomie racjonalnym /obrazowym
 • umiejętność formułowania podstawowych Ja-przekonań
 • umiejętność zastosowania algorytmu poszukiwania przyczyny problemu
 • umiejętność precyzyjnego formułowania problemu oraz pożądanego przez klienta rezultatu
 • umiejętność prawidłowego zebrania anamnezy ogólnej
 • umiejętność zadawania niezbędnych pytań

Ćwiczenie praktycznych umiejętności z tematu modułu

Ćwiczenie praktycznych umiejętności z tematu modułu

 • Psychologia ciała oraz zdrowa osobowość
 • Język ciała – co widzieć, jak go czytać, co i dlaczego zmieniać
 • Wzorce zdrowej osobowości w ciele
 • Pierwotne i wtórne kryteria sprawdzania efektywności w ciele
 • Związek między pozytywnymi Ja – przekonaniami a kategoriami ciała
 • Niezbędne praktyki stabilizacji klienta na poziomie ciała;
 • Język ciała – jak kompensuje traumę i obsługuje zachowanie
 • Protokół szybkiego odzyskiwania dostępu do wewnętrznych zasobów osobowości

Jakie umiejętności opanujesz po drugim module?

 • umiejętność szybkiej stabilizacji stanu psychoemocjonalnego klienta przez ciało
 • umiejętność odczytywania podstawowych kategorii ciała
 • umiejętność rozumienia psychologii ciała w kontekście traumy psychologicznej
 • umiejętność połączenia języka i kategorii ciała oraz podstawowych pozytywnych Ja – przekonań
 • umiejętność odnowienia dostępu do zasobów wewnętrznych klienta

Ćwiczenie praktycznych umiejętności z tematu modułu

Ćwiczenie praktycznych umiejętności z tematu modułu

 • Neuropsychoimmunologia stresu
 • Język ciała – jak kompensuje eustres i dystres, jak obsługuje traumę
 • Związek prostych i złożonych emocji oraz pozytywnych i negatywnych Ja – przekonań osobowości
 • Wskaźniki emocji w ciele – jak w prosty sposób identyfikować każdą prostą emocję w ciele
 • Kryteria wtórne na poziomie emocji
 • Blok emocjonalny w ciele, jak go zidentyfikować i dezaktywować
 • Algorytm bezpiecznego wyrażania emocji strachu, agresji oraz smutku
 • Niezbędne praktyki pracy z każdą emocją
 • Autorski protokół bezpiecznego wyrażania emocji (uproszczony)

Jakie umiejętności opanujesz po trzecim module?

 • umiejętność korzystania z niezbędnych narzędzi pokonania stresu przez język ciała
 • umiejętność identyfikowania prostych emocji przez wskaźniki w ciele
 • umiejętność zarządzania każdą emocją osobnie przez ciało (skala emocji w ciele, ćwiczenia)
 • umiejętność zastosowania protokołu bezpiecznego wyrażania emocji (uproszczonego)
 • umiejętność pracy z blokiem emocjonalnym w ciele

Ćwiczenie praktycznych umiejętności z tematu modułu

Ćwiczenie praktycznych umiejętności z tematu modułu

 • Myślenie obrazowe – jak jest reprezentowane w doświadczeniu traumatycznym
 • Diagnostyczne możliwości myślenia obrazowego
 • Praca ze wspomnieniami, fantazją oraz wyobraźnią
 • Praca z dysocjowanym doświadczenim traumatycznym za pomocą obrazu, metafory
 • Kryteria wtórne na poziomie wyobraźni
 • Obraz, emocja, słowo/racjo i ciało – jak sprawdzić czy są kongruentne ze sobą na każdym etapie pracy
 • Niezbędne praktyki pracy z wyobraźnią w stabilizacji klienta
 • Praca z metaforą słowa oraz metaforą ciała
 • Obraz emocji w ciele
 • Protokół autorski wyrażania emocji (pełny)
 • Anamneza traumaspecyficzna do precyzyjnego problemu klienta
 • Algorytm autorski szybkiego poszukiwania przyczyny problemu
 • Protokół autorski konsultacji psychologicznej w metodzie CT
 • Integracja wiedzy 1-4 modułów

Jakie umiejętności opanujesz po czwartym module:

 • umiejętność sprawdzić kongruencję wszyskich poziomów percepcji ze sobą za pomocą kryteriów wtórnych
 • umiejętność połączyć pracę na czterech poziomach percepcji dla psychoemocjonalnej stabilizacji klienta
 • umiejętność pracować z metaforą słowa oraz ciała, obrazem ze wspomnienia/fantazji, konstruować obraz do odzyskania zasobu
 • umiejętność korzystania z pełnego protokołu bezpiecznego wyrażania emocji
 • umiejętność prawidłowo zebrać anamnezę traumaspecyficzną i znaleźć przyczynę problemu
 • umiejętność poprowadzić konsultację psychologiczną (bez wejścia w traumatyczne doświadczenie)

Drugi etap szkolenia (moduły 5-8)

 • Podstawy neurobiologiczne formowania stresu pourazowego
 • Specyfika zebrania anamnezy trauma specyficznej w pracy z prostym PTSD
 • Autorski algorytm szybkiego poszukiwania rdzenia traumy przy prostym PTSD
 • Deaktywacja rdzenia traumy na wszystkich poziomach percepcji
 • Protokół pracy z mono traumą
 • Protokół pracy z mono traumą z uczestnictwem figury przywiązania
 • Protokoły, algorytm oraz instrukcję pracy z ostrą reakcją na stres (traumą szokową)
 • Protokół wyrażania emocji w kontekście pracy z mono traumą i OSR

Jakie umiejętności opanujesz po piątym module:

 • umiejętność klasyfikacji rodzajów i typów traum
 • umiejętność szybkiego znalezienia rdzenia mono traumy
 • umiejętność formułowania pytań
 • umiejętność prawidłowego formułowania Ja-przekonań (negatywnych oraz pozytywnych)
 • umiejętność dezaktywacji rdzenia mono traumy
 • umiejętność określenia granic oraz pracy w protokole mono traumy
 • umiejętność pracy w protokole mono traumy z uczestnictwem figury przywiązania
 • umiejętność pracy z traumą szokową (OSR)
 • umiejętność dopasowania protokołu bezpiecznego wyrażania emocji do pracy z mono traumą
 • Formowanie traumy przywiązania i typu osobowości
 • Struktura osobowości adaptowana w ciele
 • Funkcje każdej części osobowości
 • Praca z częściami osobowości na czterech poziomach percepcji
 • Protokoły pracy z częściami osobowości na różnych etapach terapii (stabilizacji oraz w pracy z rdzeniem traumy)
 • Autorski algorytm szybkiego poszukiwania rdzenia traumy przywiązania
 • Autorski protokół pracy z traumą przywiązania
 • Dezaktywacja rdzenia traumy przywiązania na czterech poziomach percepcji
 • Formułowanie negatywnych oraz pozytywnych Ja-przekonań w traumie przywiązania
 • Emocje proste i złożone oraz ich związek z negatywnymi Ja-przekonaniami i zachowaniem obronnym
 • Anamneza trauma specyficzna w pracy z traumą przywiązania

Jakie umiejętności opanujesz po szóstym module:

 • umiejętność prawidłowego zebrania anamnezy
 • umiejętność zbudowania strategii pracy z traumą przywiązania
 • umiejętność pracy ze strukturą oraz każdą częścią osobowości na wszyskich poziomach percepcji
 • umiejętność sprawdzenia efektywności pracy z każdą częścią przez kryteria pierwotne i wtórne
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem niezbędnych protokołów w strukturze osobowości
 • umiejętność szybkiego znalezienia rdzenia traumy przywiązania oraz go dezaktywowacji
 • umiejętność prawidłowego odnalezienia negatywnych Ja-przekonań oraz przekonań o regułach
 • Formowanie traumy rozwoju, złożonego PTSD
 • Autorski protokół pracy z PTSD złożonym/traumą rozwoju
 • Anamneza specialistyczna dla traumy złożonej
 • Algorytm szybkiego znalezienia rdzenia traumy złożonej
 • Struktura osobowości dopasowana do pracy z traumą złożoną
 • Protokół wyrarzenia emocji dopasowany do pracy z traumą złożoną
 • Dezaktywacja rdzenia traumy złożonej na czterech poziomach percepcji
 • Formułowanie negatywnych oraz pozytywnych Ja-przekonań w traumie złożonej
 • Formułowanie negatywnych Ja-przekonań i oraz przekonań o regułach w traumie złożonej
 • Plan stabilizacji psychoemocjonalnej krok po kroku oraz protokoły pracy z każdym rodzajem traum

Jakie umiejętności opanujesz po siódmym module:

 • umiejętność prawidłowego zebrania anamnezy dla pracy z traumą złożoną
 • umiejętność zbudowania strategii pracy z traumą złożoną
 • umiejętność pracy ze strukturą oraz każdą częścią osobowości na wszyskich poziomach percepcji w pracy z traumą złożoną
 • umiejętność sprawdzenia efektywności pracy z każdą częścią przez kryteria pierwotne i wtórne w pracy z traumą złożoną
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem niezbędnych protokołów w strukturze osobowości pracy z traumą złożoną
 • umiejętność szybkiego znalezienia rdzenia traumy przywiązania oraz jego dezaktywacji w pracy z traumą złożoną
 • umiejętność prawidłowego odnalezienia negatywnych Ja-przekonań oraz przekonań o regułach pracy z traumą złożoną
 • umiejętność zastosowania planu stabilizacji psychoemocjonalnej krok po kroku
 • Budowanie strategii pracy z różnymi zaburzeniami osobowości z wykorzystaniem struktury osobowości oraz niezbędnych protokołów
 • Wejście w traumę przez „drzwi otwarte” – przez obraz, emocję, ciało
 • Identyfikacja rodzaju traumy przez różne symptomy
 • Strategia pracy z uzależnieniami
 • Strategia pracy z depresją
 • Strategia pracy z myślami samobójczymi, samouszkodzeniem, autoagresją
 • Strategia pracy z utratą
 • Protokół autorski pracy z traumą sekwencyjną
 • Specyfika zbierania anamnezy w budowaniu strategii
 • Algorytmy dotyczące budowania strategii dla głównych zaburzeń i objawów

Jakie umiejętności opanujesz po ósmym module:

 • umiejętność budowania strategii w pracy z różnymi zaburzeniami osobowości
 • umiejętność budowania strategii pracy z uzależnieniami, depresją, utratą, myślami samobójczymi
 • umiejętność wejścia w traumę przez różne poziomy percepcji (historię, zachowanie, obraz, ciało, emocję)
 • umiejętność zastosowania protokołu pracy z traumą sekwęcyjną
 • umiejętność identyfikowania każdego rodzaju traumy
 • umiejętność sprawdzenia efektywności pracy z każdą traumą oraz na każdym etapie przez kryteria pierwotne i wtórne

Trzeci etap szkolenia (moduły 9-10)

Po pierwszym etapie edukacji odbędzie się superwizja w formacie jednego dnia na żywo w Warszawie

Po zakończeniu całego kursu superwizja odbędzie się w trybie interaktywnym online w ciągu trzech dni

zdanie egzaminu wewnętrznego

 • w parze z kolegą pracujesz z dowolnym pytaniem jak z klientem w ciągu 45 min.
 • jeśli nie zdałeś/nie zdałaś egzaminu – możesz to zrobić po pół roku ponownie
 • po zdaniu egzaminu otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu i możesz ubiegać się o certyfikację na psychoterapeutę traumy w metodzie Consonance Therapy

Сertyfikacja

Warunki certyfikacji podstawowe:

 1. Ukończenie kursu edukacyjnego zawodowego podstawowego „Od psychologa do psychoterapeuty”:
 • opanowanie całej wiedzy teoretycznej
 • obecność na seminariach praktycznych
 • odrabianie lekcji domowych w grupach interwizyjnych z kolegami
 • zdanie egzaminu wewnętrznego

2. Po dwa protokoły pracy z każdym rodzajem traum – w cale 20 protokołów

Masz nie więcej niż dwa lata na certyfikację. Jeśli nie spełnisz wymagań certyfikacyjnych w ciągu tego czasu tracisz możliwość certyfikacji w tej metodzie.

Warunki dodatkowe:

W trakcie certyfikacji obowiązują minimalnie 6 superwizji oraz praktyczne zajęcia, które są dodatkowo opłacane w wysokości aktualnej na tamte czas

Nazywam się Svitlana Lipinska. Jestem autorką innowacyjnej metody Svitlana Lipinska’s Consonance Therapy, magistrem psychologii, certyfikowanym traumaterapeutą, psychoterapeutą w metodach zorientowanych na pracę z ciałem i ruchem, superwizorem oraz trenerem edukacyjnym. Doświadczenie w psychologii mam od 1994 roku, doświadczenie pedadogiczne od 1985 roku, a od 2006 roku edukuję psychoterapeutów. Jestem członkiem Ukraińskiego i Polskiego Stowarzyszeń Terapeutów EMDR, członkiem Stowarzyszenia Psychologów Polskich.

Założycielką, pierwszym Prezesem, Honorowym członkiem Ukraińskiego Stowarzyszenia terapii tańcem i ruchem. Autorką czterech książek oraz programów edukacyjnych i terapeutycznych. Prowadziłam ponad 1000 szkoleń, seminariów, warsztatów, w których wzięło udział ponad 25000 osób. Jestem współzałożycielką Instytutu Consonance Therapy Institute Sp.z o.o.w Warszawie. Od 2019 roku na stałe mieszkam i pracuję w Polsce. Więcej informacji na temat metody, programów, kwalifikacji i osiągnięć znajduje się na stronie „Kim jesteśmy”.

Poznaj opinie absolwentów kursu:

Pojawiła się jasna struktura wyjścia z traumy w długoterminowej terapii

Dziękuję, Svitlana za możliwość usystematyzowania poprzedniej wiedzy i zdobycia nowej. Na tym kursie zaczęł się dla mnie wyjaśniać obraz jakościowej pracy z klientem, z jego traumą. Teraz wyraźnie widzę nie tylko strukturę sesji, ale co najważniejsze dla mnie na teraz, dokąd się poruszamy. Pojawiła się jasna struktura wyjścia z traumy w długoterminowej terapii. Dziękuję Ci, że dzielisz się unikalnym doświadczeniem.

Elena Kowalczuk (Niemcy)

Przez dwa lata nauki zdobyłam więcej niż przez poprzednie 10 lat poszukiwań w różnych kierunkach i metodach

Gratuluję absolwentom i chcę podzielić się swoim doświadczeniem z nauki. Trafiłam na kurs Consonance Therapy przez przypadek, ale, jak mówi się, nic nie dzieje się przypadkowo. Przez trzy lata nauki zdobyłam więcej niż przez poprzednie 10 lat poszukiwań w różnych kierunkach i metodach. Autorski kurs Svitlany Lipinskiej to unikalna metoda. To ogromny zbiór narzędzi i technik, procedur i algorytmów, protokołów i schematów, które zdecydowanie ułatwiają pracę terapeuty. To właśnie tego szukałam przez długie lata. Delikatna, ale jednocześnie głęboka praca nad zapytaniem klienta daje możliwość nie tylko wykopać problem, ale, co najważniejsze, zainstalować nowe doświadczenie w przyszłość, zastosować je już w realnym życiu, zmieniając stare destrukcyjne ograniczające przekonania na nowe pozytywne. Kolosalna praca! Ogromne podziękowania, Svitlana, za tę możliwość i Twoje poświęcenie, z którym dzielisz się tą wiedzą!!!

Elena Opolinska (Ukraina)

Opanowując metodę krok po kroku staje się jasne, że to żadna tajemnica, a tylko umiejętne przestrzeganie zasad i protokołów, które wcześniej przemyślane i dobrane zgodnie z problemem klienta

Z wykształcenia jestem lekarzem i przyzwyczaiłam się, że przy podejściu do pacjenta są określone zasady. Najpierw zbierasz anamnezę, potem robisz różne badania, stawiasz diagnozę i zgodnie z nią dobierasz leczenie. Około 10 lat temu zainteresowałam się psychologią i zaczęłam swoją drogę, przebierając różne metody psychoterapeutyczne. Proces psychoterapeutyczny wydawał mi się czymś nieprzewidywalnym, intuicyjnym i całkowicie opartym na wyjątkowych zdolnościach terapeuty do rozpoznawania czegoś ukrytego, podświadomego, tajemniczego. A to, co się nazywa, nie każdemu dane. W metodzie Consonance niespodziewanie dla siebie odkryłam długo oczekiwaną strukturę, znajomą mi z medycyny. Tutaj również zbierają anamnezę zgodnie z dolegliwością (zapytaniem klienta), są również kryteria diagnozy i protokóły leczenia. Do tego metoda podana jest bardzo zrozumiale. Jest usystematyzowana. Teoria udowodniona z różnych dziedzin nauki. Każde stwierdzenie usytuowane praktycznie. Svitlana nieustannie wyjaśnia wszystkie szczegóły, tak że staje się jasne, że to żadna tajemnica, a umiejętne przestrzeganie zasad i protokołów, które wcześniej przemyślane i dobrane zgodnie z problemem klienta. W trakcie nauki rozumiesz, że i sam będziesz mógł pracować tak samo skutecznie z każdym problemem klienta jak i autor metody. Jestem wdzięczna Svitlanie zarówno za jej metodę , jak i za pełne poświęcenie w nauczaniu nas. Na kursie otrzymałam absolutnie wszystko, aby czuć się pewnie z klientami. Dziękuję z całego serca.

Olga Bronshtein (Izrael)

Każdy krok jest zrozumiały, wiesz dokąd idziesz i gdzie się znajdujesz, za co się brać

Dla mnie jedną z najważniejszych wartości kursu w metodzie Consonance Therapy było to, że już za pierwsze 10 sesji klient otrzymuje jasne narzędzia i instrukcje jak pomóc sobie samodzielnie. W naszej metodzie już na początkowym etapie proponowane są narzędzia, które pomagają zmienić życie człowieka na lepsze.
Bardzo ważne jest powiedzieć, że autorski algorytm znalezienia jądra każdego rodzaju traumy i kryteria sprawdzania na wszystkich poziomach, skutkują że praca jest komfortowa, sterowana, bardzo dokładna, precyzyjna i delikatna. Każdy krok jest zrozumiały, wiesz dokąd idziesz i gdzie się znajdujesz, za co się zabrać w historii klienta. Pracując w metodzie i systemie możemy zagwarantować klientowi potrzebny rezultat, pełne rozwiązanie jego zapytania. Uczestniczenie w kursie było bardzo komfortowe, na każde pytanie od razu dostawałam szybką odpowiedź. Strona do nauki jest bardzo szybka, z przyjaznym interfejsem. Wszystkie materiały są łatwo dostępne, nasze zapytania były bardzo szybko przetwarzane. Informacja na kursie podawana jest bardzo zrozumiale i dostępnie, dobrze ustrukturyzowana. Uczestniczenie jest komfortowe i nie ma strachu, że coś się nie uda. W trakcie nauki pojawia się coraz większe zainteresowanie. Svitlana Lipińska wyjaśnia bardzo głęboko, wszystko rozkłada na półki, daje dużo praktyki. Informacja podawana jest stopniowo, z miękkim przejściem od tematu do tematu.

Lejla Bachszijewa (Izrael)

Metoda Consonance Therapy  dała mi ogromny wzrost w zawodzie

W momencie rozpoczęcia nauki w metodzie terapii konsonans uczyłam się terapii gestalt i miałam niewielką prywatną praktykę. Metoda i podejście Svitlany oraz jej talent i doświadczenie pedagogiczne dały mi ogromny wzrost w zawodzie, ustrukturyzowały wiedzę. Teraz już rozumiem jak buduje się cały proces terapii od początku do końca, rozumiem jak różnicować traumy i pracować z każdym rodzajem traumy, jak uzyskać oczekiwany rezultat i być skutecznym dla klientów. Mam wybudowaną wizję pracy z każdym zapytaniem na wszystkich poziomach. W kursie są również seminaria po opracowaniu praktycznych umiejętności, co daje możliwość zrozumienia wszystkich niuansów tej pracy.

Ekaterina Skutelnik (Ukraina)

Jest krok po kroku system, protokoły pracy, instrukcje, które pomagają zarządzać procesem terapeutycznym, dokładnie rozumieć dokąd prowadzisz klienta

Dla mnie cenne są te techniki i wiedza, które opanowałam nie tylko do pracy z klientami, ale i do tego, by stosować je w moim życiu. Dzięki metodzie wiem, jak sobie pomóc w krytycznej sytuacji. Nauka była ustrukturyzowana i ma wiele protokołów pracy, które dają oparcie i wsparcie w pracy z klientami. Jest krok po kroku system pracy, protokoły pracy z różnymi rodzajami traumy, instrukcje, które pomagają zarządzać procesem terapeutycznym, dokładnie rozumieć dokąd prowadzisz klienta, system. Algorytm jak znaleźć jądro traumy przy zbieraniu anamnezy, co gwarantuje, że nie zboczysz z drogi i doprowadzić klienta do tego rezultatu, dla którego przyszedł. Ważne, że u podstaw leży praca na wszystkich poziomach jednocześnie, co pomaga całościowo podejść do rozwiązania problemu. Wiem, że to dopiero początek mojej drogi i przede mną wiele godzin praktyki, utrwalania nowych umiejętności, wiedzy, wiele superwizji i interwizji. Ta droga nie jest z łatwych, ale dzięki metodzie i jej systemowi mam pewność i rozumienie jak pomóc klientowi rozwiązać jego zapytanie. I oczywiście jest świadomość jak pomóc sobie na różnych etapach życia. Jak poprawić jakość życia i jak stawać się lepszą wersją siebie!

Aleksandra Sozonenko (Holandia)

Wreszcie wszystko połączyło się w mojej głowie – emocje, ciało, przekonania i sensy. Pojawiło się zrozumienie, co trzeba robić, aby zrealizować zapytanie klienta

Cała moja wiedza jakby istniała sama po sobie. Męczyły mnie pytania braku struktury, związku, kolejności. Było odczucie, że płyniesz z klientem w wielkim oceanie, a dopłyniesz do brzegu czy nie – to pytanie. Mój rozum szukał systemu. Consonance Therapy to metoda, której tak dawno szukałam. Wreszcie otrzymałam logikę, strukturę, system. A z nimi odeszły mój strach zgubić się, rozmazać się i nie dopłynąć do brzegu z klientem. Wreszcie wszystko połączyło się w mojej głowie – emocje, ciało, przekonania i sensy. Pojawiło się zrozumienie, co trzeba robić, aby zrealizować zapytanie klienta. Głęboka teoria, otrzymana podczas nauki, stała się oparciem i dla mnie i dla klienta. A praktyki stabilizacji-nieodłączną częścią życia. Czuję się spokojnie i pewnie z jasnymi protokołami, umiejętnością określić granice traumy, znaleźć jej rdzeń. Jest poczucie stabilności. Droga z klientem jasna, wyraźna. Podziękowania i zmiany w życiu klientów są najlepszym tego potwierdzeniem. Dziękuję z całego serca

Marina Koptelova (Ukraina)

Byłam zszokowana wynikiem i w końcu ułożyła mi się ogólna mapa psychoterapii

Miałam naprawdę szczęście, że PRZEZ PRZYPADEK! trafiłam na kurs Svitlany. W moim przypadku, dzięki lata praktyki i poszukiwania swojej metody pracy w psychoterapii, zgromadziłam do swojej skrzyni wiele rzeczy. Ale czasami nie zdawałam sobie sprawy, co trzeba było wybrać dla konkretnej sytuacji. Moja podróż z kursem „Od psychologa do psychoterapeuty” rozpoczęła się od prób, praktyki ze sobą i kolegami. Byłam zszokowana wynikiem i w końcu ułożyła mi się ogólna mapa psychoterapii. Terapia konsonans ma strukturę, teoretyczną wiedzę, protokoły dla różnych rodzajów traum. Dobra organizacja zajęć i super wygodny gabinet internetowy – to zasób, gdzie jest wszystko, co potrzebne, aby wracać do przebytego materiału, nagrania webinarów, materiały, protokoły, zadania domowe. A co najważniejsze, że dzieje się to w bezpiecznej i bardzo komfortowej atmosferze. Svitlana tworzy wspaniały kontener. Dla mnie ważne są również praktyka i superwizje. Bardzo się cieszę, że trafiłam na kurs i poznałam Svitlanę osobiście. Czekam na spotkania offline!

Wika Solonitsyna (Polska)

Wreszcie stał widoczny dla mnie ogólny wizerunek, i zobaczyłam, co to jest prawdziwa psychoterapia. Że to nie przypadkowy intuicyjny proces, a proces, którym można i trzeba sterować

Jestem z tych ludzi, którzy dopóki nie wypróbują na sobie i nie zobaczą wielokrotny trwały wynik, to nie uwierzą słowom. Otrzymałam w metodzie Consonance to, czego szukałam tak długo, a nawet więcej, niż mogłam sobie wyobrazić. Wreszcie stał widoczny dla mnie ogólny wizerunek, i zobaczyłam, co to jest prawdziwa psychoterapia. Że to nie przypadkowy intuicyjny proces, a proces, którym można i trzeba sterować. I do tego w Consonance Therapy jest wszystko: udowodniona teoretyczna wiedza sprawdzona przez praktykę, jasna struktura i zależności, algorytmy i protokoły pracy z różnymi rodzajami traum. I najważniejsze,  wszystko jest zrobione poprawnie i dokładnie, – zawsze jest wynik. I jest on trwały, bo praca prowadzona jest całościowo: na wszystkich poziomach percepcji człowieka. Metoda działa jak dokładnie skonstruowany mechanizm: wszystko logicznie, wszystko na swoim miejscu, powiązane i jasne. To inspiruje i daje pewność w tym, aby realizować się w tym zawodzie: naprawdę pomagać ludziom, a nie szkodzić. Proces nauki jest wygodny, bo daje możliwość zdobywania wiedzy w dowolnym mieście. W osobistym gabinecie dostępne są nagrania ze wszystkich seminariów, i można w dowolnym momencie do nich wracać. Oszczędność czasu, komfort, możliwość pracy z klientami zdalnie bez żadnej utraty jakości. Dziękuję jeszcze raz Svitlana za  nowatorstwo, wiedzę, solidny, głęboki, wszechstronny „chirurgiczną” i jednocześnie twórczą metodę leczenia straumowanej psychiki Człowieka!

Oksana Karamyszewa (Ukraina)

Metoda ma wiele aspektów, a  jednocześnie to bardzo prosty i dostępny system, bo każdy element w nim zajmuje swoje miejsce

Psychologia – moja druga profesja po 20-letniej pracy dziennikarzem. Miałam szczęście, że opanowywać ten zawód zaczęłam od razu od takiego doświadczonego nauczyciela i autorki metody – Svitlany Lipinskiej. Metoda posiada najskuteczniejsze narzędzia do pracy z traumami i co najbardziej skutecznie to praca odbywa się jednocześnie na wszystkich poziomach percepcji – praca z ciałem, werbalna praca, z emocjami i osobowościa i to w jednym miejscu. Największy talent mojego nauczyciela – to umiejętność systematyzowania. Jej metoda ma wiele aspektów, a  jednocześnie to bardzo prosty i dostępny system, bo każdy element w nim zajmuje swoje miejsce. Moja wiedza po pracy z traumą od razu układała się w jasne schematy. Otrzymałam wspaniałe skuteczne protokoły, dzięki którym moja praca z klientami stała nareszcie skuteczna. Również jestem bardzo wdzięczna Svitlanie za to że mogła przekazać mi swoim przykładem szczególną empatię do klienta, wytrzymałość, umiejętność nie spieszyć się i nie narzucać swoich wniosków, przy tym prowadzić klienta za sobą po jasnej linii i razem dochodzić do rezultatu. Jestem bardzo szczęśliwa, że tak szybko stałam się pewnym psychoterapeutą dzięki tej metodzie. Dziękuję.

Olena Karelina (Ukraina)

Nie ma żadnej wody i suchej teorii, wszystko jest praktycznie

Od kiedy zaczęłam pracować w Consonance therapy praca stała się nie tylko skuteczniejsza i szybsza, ale i głębsza. Jest jasny plan pracy co za czym zaproponować w pracy z klientem. Są protokoły i techniki, które pozwalają dokładnie opracować problem. Przed kursem nie pracowałam z traumą, a tylko pomagałam napracować zasoby, a teraz mogę zrozumieć z jaką traumą przyszedł klient i jak z nią pracować do pełnego uwolnienia. Sam kurs jest zbudowany tak, jak idzie proces z klientem, co pozwala wprowadzać do pracy wiedzę po każdym opracowanym temacie. Każdy temat nanizuje się, jak koralik na nitce i nie ma żadnej wody i suchej teorii, wszystko praktycznie. Między tematami daje się wystarczająco czasu na opracowanie i przyswojenie zdobytej wiedzy. Przyjazna wspierająca atmosfera pozwala ponawiać pytania i precyzować, otrzymywać informację zwrotną w opracowaniu praktyki i nie bać się pomylić. Praca na czterech poziomach pozwala zebrać Człowieka w całość. Przed nauką w Consonance Therapy w ogóle nie pracowałam z ciałem, a teraz jest zrozumienie i umiejętność pracy i przez ciało, a to bardzo ważne, bo nie ma człowieka, który by nie miał ciała jednak bardzo mało ludzi rozumieją swoje ciało. I to co dla mnie bardzo ważne, to to, że wszystkie moje wiedzę zdobyte wcześniej i zdobywane w innych miejscach całkiem mogę stosować, jako elementy w pracy, choć sama metoda jest zupełnie samowystarczalna. Ogromne dzięki, Svitlana, jestem szczęśliwa, że przyszłam do Ciebie na kurs.

Avital Kaszuba (Izrael)

To najlepsza moja inwestycja w siebie

Bardzo się cieszę, że jestem też w tym okienku absolwentów:) To najlepsza moja inwestycja w siebie. I w realizację swojego marzenia! Nauka na kursie pomogła mi przetrwać ten niełatwy rok. Nadal przechodzę przede wszystkim do siebie. Klienci też mają dobre wyniki. Dziękuję, Svitlana, przede wszystkim za terapeutyczną przestrzeń, w której odbywa się nauka! Za to, że robisz wszystko, co deklarujesz. Za to, że wysoko postawiłaś poprzeczkę jakości. Ale nauczyłaś nas, jak ją trzymać. Dziękuję za troskę, wiarę, cierpliwość, delikatne towarzyszenie, skoncentrowaną głęboką wiedzę, kształtowanie praktycznych umiejętności. Dziękuję Aleksandrowi za niesamowicie wygodny dostęp do materiałów i stałe wsparcie techniczne. Dziękuję kolegom za znajomość, spotkanie, te trzy lata razem i przyszłe kontynuowanie! Dziękuję! Mam zaszczyt być częścią tej społeczności! Gratuluję!

Svitlana Nebesiichuk (Niemcy)

 Za ostatni czas bardzo rozszerzyła się moja praktyka. W tej chwili nie ma wolnych okienek i pojawiła się lista oczekujących

Z pewnością mogę stwierdzić, że najlepsza moja inwestycja w swoją edukację i rozwój – to nauka i opanowanie metody Consonance Therapy. Przed tym projektem miałam już praktykę. Wiedzę teoretyczną otrzymałam w dobrym zakresie na Uniwersytecie, a praktycznej bardzo mało. Uczyłam się podejścia gestalt i ukończyłam podstawowy kurs psychologii analitycznej, kilka różnych specjalizacji, projektów, treningów intensywnych. Ale w głowie była rozproszona wiedza, nie było struktury, jasności, zrozumienia co robić i jak. Nie rozumiałam od czego zaczynać, bałam się zaszkodzić, często czułam się samozwańcem, stresowałam przed każdą sesją, nie było jasnego zrozumienia jak pracować z traumami. Z własnego doświadczenia rozumiałam, że niewystarczające są tylko werbalne metody pracy, ważne też pracować z ciałem – ale jak? Zaczęłam szukać metod, które by mi pomogły. I przypadkowo natknęłam się na informację o nowej metodzie, która obiecała odpowiedzieć na moje pytania. Zaufałam intuicji i nie pomyliłam się. Jakość mojej pracy znacznie się poprawiła. Pojawiła się struktura, jasne zrozumienie dokąd i jak iść, co i w jakiej kolejności robić, stałam się znacznie pewniejsza siebie i spokojniejsza, zaczęłam rozumieć różnicę między konsultacją a terapią. Teraz uczę klientów bezpiecznego wyrażania emocji, pracuję na wszystkich poziomach percepcji, aktywnie korzystam z protokołów przy pracy z traumami. Chcę zaznaczyć, że za ostatni czas bardzo rozszerzyła się moja praktyka. W tej chwili nie ma wolnych okienek i pojawiła się lista oczekujących. Proces nauki jest bardzo wygodny i nowoczesny. Bardzo wysoki poziom techniczny! Nagrania z seminariów są dostępne w ciągu trwania edukacji na kursie – fantastycznie! Możesz wracać po wiedzę ilekroć potrzebujesz. Takiego wcześniej nie spotykałam. Svitlana – wspaniały nauczyciel, bardzo głęboko znający swój przedmiot. Zawsze życzliwa, aktywna, zaangażowana.

Natalia Kuchtina (Bialoruś)

Jestem szczęśliwa, że wybrałam właśnie tę metodę nauki

Jestem szczęśliwa, że wybrałam właśnie tę metodę nauki. Bardzo podoba mi się, że w terapii konsonans dużo uwagi poświęca się formułowaniu zapytania i praca polega na osiąganiu konkretnych celów, a nie rozmawianiu o wszystkim i o niczym. To pomaga poczuć skuteczność przebytej drogi, zarówno dla klienta, jak i dla psychoterapeuty. Podoba mi się również, że jest to kierunek skoncentrowany na traumie, czyli szukamy, gdzie dokładnie coś poszło nie tak, to poprawiamy i to jest bardzo fajne! Również praca jednocześnie z ciałem, z emocjami, myślami, obrazami daje bardzo dobry efekt. No i protokoły! Dla każdego rodzaju traumy własny protokół. I to jest po prostu super! Format online okazał się bardzo wygodny, ponieważ wszystkie materiały są przechowywane w osobistym gabinecie. Dziękuję Svitlana Lipinska za to wspaniałe doświadczenie!

Anastasia Kovalchuk (Ukraina)

W metodzie Consonance Therapy znalazłam pewność przez strukturę, techniki stabilizacji, protokoły pracy z różnymi rodzajami traumatyzacji. Zaczęłam praktykować

Nie mogłam  zacząć praktykować indywidualną terapię, bo było wiele lęków, niepokoju. Za plecami były już szkolenia w różnych metodach zorientowanych na pracę z ciałem, ale odczuwałam niepewność. Nie wiedziałam, od czego zacząć terapię, dokąd się poruszać, jak określać zapotrzebowania, z jaką traumatyczną historią klienta pracować, jak zapewniać ekologiczne wsparcie. Miałam sporo tych JAK? W metodzie Consonance Therapy znalazłam pewność przez strukturę, techniki stabilizacji, protokoły pracy z różnymi rodzajami traum. Zaczęłam praktykować. Pracuję teraz w Stowarzyszeniu „Widzieć sercem”, która wspiera rodziny, gdzie wychowują się dzieci/młodzi ludzie z niepełnosprawnością.. Widzę rezultaty swojej pracy w tej metodzie. Consonance Therapy dla mnie – jest systemową, ustrukturyzowaną metodą, która pracuje holistycznie z traumami na czterech poziomach (poznawczym, emocjonalnym, cielesnym, obrazowym). Dziękuję Svitlano! Dalej rozwijam się w tej sferze, bo jest mi ciekawie i czuję, że jestem na swoim miejscu.

 

Natalia Gladkich (Ukraina)
Proszę przeczytać przed rejestracją

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Wykształcenie wyższe z psychologii, a także kwalifikuje się wykształcenie pedagogiczne, medyczne, społeczno-pedagogiczne.

Musisz uzyskać wykształcenie wyższe z psychologii

Nie, twoja wiedza z różnych metod zostanie zintegrowana, uporządkowana, uzupełniona i włączona w określony system.

Jeśli nigdy wcześniej nie pracowałeś/pracowałaś, po czwartym seminarium będziesz mógł/mogła próbować prowadzić konsultację psychologiczną bez pracy z traumą

Żeby przejść na wyższy poziom jakości w pracy jak i w życiu zawsze musimy zmienić to co nie jest skuteczne. Nauka rozwija się, daje nam nową wiedzę dlatego uzupełniamy istniejącą i doskonalimy umiejętności praktyczne. Jak wiele musisz zmienić zależy od wielu czynników: czy już pracujesz i to w jakiej metodzie, jak długo itd. Ale najważniejsze jest to, żeby otrzymałeś/otrzymałaś niezbędny rezultat - system pracy, strukturę, umiejętności dla skutecznej pracy z klientem i czuł się/czułaś się pewny/pewna Siebie w zawodzie.

Kurs trwa około trzech lat i przebiega w trybie interaktywnych spotkań teoretycznie - praktycznych oraz praktycznie - metodycznych przez internet, na platformie zoom.

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymasz zaświadczenie o zakończeniu kursu i prawo przystąpić do certyfikacji (spełnienie warunków)

 • materiały dydaktyczne w trybie PDF do każdego modułu (prezentacja, protokoły, instrukcje, plany, ćwiczenia, metodyczne wskazówki dotyczące ich zastosowania) które można wydrukować i używać tylko do pracy z klientem
 • praktyczną demonstrację niezbędnych praktyk/umiejętności/protokołów dla każdego tematu
 • doskonalenie umiejętności w grupach/parach/trójkach na praktycznych zajęciach z autorką metody - wskazówki metodyczne, możliwość zadawania pytania, pomoc autorki metody w każdy moment
 • praktyczne doskonalenie umiejętności w grupach interwizyjnych z kolegami/koleżankami pomiędzy spotkaniami
 • dostęp do biblioteki wideo CTI z demonstracjami (w miarę ich pojawiania się)
 • superwizję
 • egzamin wewnętrzny
 • zalecana jest literatura dotycząca różnych tematów
 • Po spełnieniu warunków certyfikacyjnych otrzymasz certyfikat psychoterapeuty traumy w metodzie Consonance Therapy który pozwoli Ci pracować z problemem dowolnej skali trudności, z każdym rodzajem traumy
 • Certyfikat nie ma ograniczonego czasu ważności


Nie. To samodzielna i kompleksowa metoda, nie oparta na żadnej z wymienionych metod i nie jest jej wariantem. Metoda Consonance Therapy integruje już istniejącą klasyczną i nowoczesną wiedzę oraz ostatnie badania naukowe z dziedziny psychologii, psychotraumatologii, neurologii, epigenetyki, somatyki itp. Metoda Consonance Therapy posiada własną koncepcję, strukturę osobowości, system pracy i opracowane protokoły stworzone przez autorkę. Co do narzędzi pracy na różnych poziomach percepcji - większość ćwiczeń, praktyk są autentyczne, stworzone przez autorkę. Praktyki pracy z ciałem są wykorzystane z metod zorientowanych na pracę z ciałem, dzwiękiem i ruchem przecież w interpretacji autorki.

Nie. Praca odbywa się jednocześnie na czterech poziomach percepcji: kognitywnym, obrazowym, na poziomie ciała i emocji. Każdy poziom, w tym poziom ciała, jest rozpatrywany w ciągu jednego modułu w kontekście pracy z zasobami, z emocjami, z traumą, z osobowością oraz dla każdego poziomu są narzędzia do stabilizacji oraz adaptacja ich do protokołów pracy z różnymi rodzajami traumy.

Od 2020 roku metoda jest wykorzystana przez studentów i absolwentów CTI, psychoterapeutów, które dają bardzo dobrą opinię zwrotną według jej skuteczności w pracy ze swoimi klientami. To było niezbędne przed następnym etapem.

Od września zamierzamy odbyć proces walidacji metody przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (Ile ten proces potrwa - nie wiemy)

Metoda została opisana w książce "Spółczesne technologię treningowe: innowacyjne podejście" wydanej przez Instytut Badawczy Psychologii im. Kostyuka ANP Ukrainy.

W Polsce przeszliśmy procedurę uzyskania patentu na nazwę metody Svitlana Lipinska's Consonance Therapy© jako znaku towarowego w dziedzinie psychologii

Masz powodzenie, bo nie musiś ryzykować. To już zrobili przed Tobą 300 osób z dziesięciu krajów. Od 2020 roku odbywa się edukacja w języku rosyjskim/ukraińskim. Mamy 70 absolwentów w trakcie certyfikacji oraz 10 certyfikowanych Consonance terapeutów, to oni podają dobre opinie swoich klientów. Możesz odebrać opinie absolwentów na tej stronie w slajderze (są one przetłumaczone na język polski). Po pierwszej edycji pojawią się opinie polskich absolwentów.

Ze względu na to, że jeszcze nie mamy w Polsce za dużo consonance terapeutów uczestnicy pierwszej edycji podają potwierdzenie terapii osobistej w innej metodzie co najmniej 100 god. Jeśli masz terapeutę w CT metodzie to potwierdzasz minimum 30 godzin. Niezależnie od liczby godzin terapii indywidualnej, jesteś odpowiedzialny/odpowiedzialna za przepracowanie traum, które pojawią się w procesie nauki lub pracy z klientami.

W takim razie masz nagrania i przyswajasz naukę samodzielnie. Jeśli nie był/byłaś obecny/obecna na spotkaniu praktycznym nie będziesz mieć okazji dodatkowo poćwiczyć na żywo z autorką metody, zadać pytania, jednak musiś ćwiczyć z kolegami i nadążyć temat z nagrań samodzielnie.

Możesz zrezygnować bez konsekwencji, aczkolwiek bez zwrotu pieniędzy za tę część, którą odbyłeś/odbyłaś. Dostęp do nagrań i w tym opłaconych zostaje zamknięty.

Jeśli z poważnego powodu nie możesz kontynuować nauki, możesz zrobić przerwę nie dłużej niż rok lub do momentu, gdy następna grupa dotrze do tego etapu, żeby kontynuować z nią. Przerwa więcej niż na rok nie jest możliwa.

 • Budujemy profesjonalną społeczność terapeutów, rozwijamy metodę i poszerzamy współpracę instytutu z innymi zawodowymi i naukowymi społecznościami, centrami, stowarzyszeniami i instytucami w różnych krajach (teraz ich dziesiąć).
 • Po certyfikacji najlepszym absolwentom będzie zaproponowana współpraca.
 • Dajemy Ci pierwszych klientów, nie pobierając żadnych komisji
 • Oferujemy wsparcie i superwizje dla absolwentów
 • Możesz rozwijać się z nami dalej - są szkolenia na drugim poziomie "Praca z traumą przywiązania i traumą rozwoju w grupach terapeutycznych" oraz trzecim poziomie "Praca z traumą totalitarną, systemową i scenariuszy rodowe". Są sugerowane inne tematy dla rozwoju w metodzie i pogłębieniu wiedzy
 • Najbardziej zmotywowani i odnoszący sukcesy absolwenci zostaną zaproszeni do kwalifikacji na superwizora i trenera metody.
 • zamieszczamy informacje o cetryfikowanych terapeutach na naszej stronie internetowej CTI
 • reklamujemy ję w mediach społecznościowych
 • klientom, którzy szukają terapeuty przez nas polecamy naszych absolwentów, nie pobieramy za to żadnych prowizji
 • przekierowujemy również do naszych terapeutów nowych studentów, którzy potrzebują indywidualnej terapii w celu uzyskania certyfikacji.

Dostęp do nagrań będziesz miał do zakończenia kursu, czyli przez około trzech lat. Potem możesz przedłużyć za dodatkową opłatę jeszcze na pół/rok

Dostępne są następujące metody płatności:

 • Karty kredytowe VISA i MASTER CARD.
 • System płatności Google Pay.
 • Przelew bankowy na konto IBAN.
 • Płatność elektroniczna - BLIK .
 • System płatności Paynow.
FORMULARZ KONTAKTOWY
Formularz Kontaktowy

Zainwestuj w swoją przyszłość w zawodzie - stań skutecznym terapeutą

Koszt całego kursu za trzy lata wynosi

19890zł *w tym zawiera VAT

Koszty są podzielone na raty: 1650 zł stanowi czesne, a następnie 32 raty o wysokości 570 zł miesięcznie brutto

 • 10 modułów: to są 8 seminariów teoretycznie -praktycznych po trzy dni (pt.,sob.,nd), 3 dni superwizji, 26 praktycznie-metodycznych seminariów (każdy po 1 dniu) online
 • Dostęp do nagrań na cały czas trwania kursu
 • Materiały dydaktyczne w trybie PDF (prezentację, protokoły, instrukcję itd)
 • Świadectwo ukończenia kursu
 • Możliwość przystąpienia do certyfikacji na psychoterapeutę w metodzie Consonance Therapy
 • Wsparcie metodyczne autorki metody w trakcie edukacji
 • Wsparcie techniczne online

Kurs edukacyjny zawodowy"Od psychologa do psychoterapeuty - praca z różnymi rodzajami traum w metodzie Consonance Therapy" rozpocznie się 27 września 2024

Jesteś zainteresowany - wypełnij formularz:

Zarejestruj się na kurs