edukacyjny kurs terapeutyczny w podejściu całościowym:

Ja w Ciele: skuteczne zarządzanie stresem i życiem

 • 8 tygodni intensywnej pracy ze swoimi emocjami, przekonaniami, zachowaniem poprzez praktyki pracy z ciałem
 • Jakościowa zmiana: poziomu rozumienia siebie, zarządzania stresem, sposobu autoprezentacji, budowania i podtrzymywania relacji 
 • Proste i skuteczne praktyki bezpiecznego wyrażania emocji i zmiany swego stanu psychoemocjonalnego poprzez ciało w dowolnych realnych warunkach i okolicznościach w codziennym życiu
edukacyjny kurs terapeutyczny w podejściu całościowym:

Ja w Ciele: skuteczne zarządzanie stresem i życiem

 • 8 tygodni intensywnej pracy ze swoimi emocjami, przekonaniami, zachowaniem poprzez praktyki pracy z ciałem
 • Jakościowa zmiana: poziomu rozumienia siebie, zarządzania stresem, sposobu autoprezentacji, budowania i podtrzymywania relacji 
 • Proste i skuteczne praktyki bezpiecznego wyrażania emocji i zmiany swego stanu psychoemocjonalnego poprzez ciało w dowolnych realnych warunkach i okolicznościach w codziennym życiu

Często czujemy się niepewni siebie, gdy np. sytuacja w domu, w pracy czy też w relacjach wychodzi spod kontroli. Niepewność siebie odczuwamy również w sytuacjach stresowych, albo prozaicznych, kiedy to wiadomości ze świata i kraju nas nie pocieszają. Właśnie w takich chwilach odczuwamy potrzebę wsparcia, jednak nie zawsze mamy obok siebie mądrego przyjaciela lub terapeutę, aczkolwiek zawsze z nami jest nasze ciało. To właśnie ono w każdej chwili może nam pomóc, lecz nie znamy jego języka. Czujemy się w nim obcy. Stres wywołuje bezradność, w relacjach jesteśmy sfrustrowani, a w życiu zagubieni.

Ten program jest dla Ciebie jeśli:

 • Chcesz samodzielnie i skutecznie radzić sobie ze stresem, żeby lepiej odnaleźć się w tak niespokojnym, chaotycznym, szybko zmieniającym się świecie, gdzie poziom stresu ciągle wzrasta;
 • Chcesz rozwinąć inteligencję cielesną i emocjonalną, żeby bardziej świadomie budować komfortowe relacje, które we współczesnym świecie również  zmieniają się w nowych wyzwaniach genderowych;
 • Chcesz nie tylko korzystać z ciała, jak turysta z hotelu, a zamieszkać w nim, jak w przytulnym domu, w którym możesz być sobą, bezpiecznie przeżyć każde doświadczenie;
 • Odpowiada Ci podejście całościowe, czyli od dawna marzysz o połączeniu pracy z: Ja, granicami, ciałem, emocjami, przekonaniami, zachowaniami w jednym miejscu;  
 • Uprawiasz samorozwój, może chodzisz na terapię, wiesz że trzeba kochać siebie, radzić ze stresem, być samodzielnym, bronić granic, jednak w realnym życiu nie zawsze wiesz co konkretnie zrobić, żeby tu i teraz poradzić sobie z emocjami;
 • Nie lubisz lania wody, gołej teorii i praktyk tylko dla doświadczenia.Jesteś gotowy do skutecznej pracy ze sobą, dlatego szukasz prostych i namacalnych narzędzi, instrukcji, które pozwolą: wzmocnić pewność siebie, zarządzać stresem, wyrażać emocjew każdym miejscu i okolicznościach, gdy tylko tego potrzebujesz.

Jak odbywa się program?

Kurs będzie prowadzony w trybie interaktywnym z wykładowcą (połączenie na żywo na platformie zoom). Na kurs zaplanowano 8 spotkań. Na każdym spotkaniu szczegółowo omawiamy jeden temat. Będziesz mieć okazję do ćwiczeń, refleksji i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Wszystkie odpowiedzi na pytania, dotyczące tematu otrzymasz na naszych spotkaniach. Otrzymasz również wsparcie na FB oraz Messengerze w ciągu całego programu. Jeśli wybierzesz wariant z dostępem do nagrań, możesz przez cztery miesiąca wielokrotnie przesłuchiwać materiał i doskonalić umiejętności.

Każde zajęcie zawiera:

Przedstawiona zostanie jedynie niezbędna teoria do każdego tematu. Dodatkowo kursanci w sposób metodyczny zostaną zapoznani z wyjaśnieniami każdej z praktyk, żeby wiedzieć dlaczego, co i po co robimy oraz jak z tego korzystać

praktyka realizowana jest w trzech formatach:

 1. pełna wersja ćwiczeń, które utrwalają wiedzę i nadają się do samodzielnego wykonania w domu, gdy masz więcej czasu i spokojne warunki
 2. krótka wersja tej samej praktyki, która zawiera instrukcje jej użycia, gdy nie masz czasu lub warunków, a pilnie potrzebujesz wsparcia psychoemocjonalnego
 3. rozpatrujemy jak można zmienić swoje zachowanie w prawdziwych sytuacjach życiowych, podczas stresu

W ciągu tygodnia ćwiczysz nabyte umiejętności w realnym życiu, a następnie twoje doświadczenia możemy omówić na kolejnym spotkaniu

Program jest zbudowany na podstawie nowej metody Consonance Therapy. Czym ona się różni od innych?

Podstawowe zasady tej metody to:

 • Ustrukturyzowany i usystematyzowany proces zarówno dla terapeuty, jak i dla klienta, od początku do rozwiązania problemu.
 • Opieranie się na naukowo udowodnionej wiedzy:
  • Obiektywnych kryteriach skuteczności – mentalnych i cielesnych
  • Uzasadnienia, podobieństwa i algorytmy współpracy psychiki i ciała.
 • Praca nad przyczyną. Metoda Consonance Therapy zakłada, że najczęstszą przyczyną problemów człowieka są nieprzepracowane traumy: dziecięce, wydarzeniowe, systemowe, genderowe, totalitarne itp., dlatego każdy problem jest rozpatrywany pod kątem tego, czy jest on konsekwencją przeżytych traum czy nie. Terapeuta ma protokóły do pracy z każdym rodzajem traum oraz algorytm pomagające w znalezieniu rdzenia każdej traumy
 • Praca z problemem o dowolnym stopniu trudności, z różnymi rodzajami traum oraz z osobowością odbywa się zawsze z jednym terapeutą, w jednym miejscu i jednocześnie na wszystkich poziomach percepcji: kognitywnym, obrazowym, cielesnym i emocjonalnym.
 • Integracja doświadczenia z osobowością. Formowana jest nowa struktura osobowości, po raz pierwszy dopasowana do ciała. Kursant poznaje funkcję i protokoły pracy z każdą częścią osobowości na różnych etapach terapii
 • Jednym z podstawowych elementów metody Consonance Therapy jest edukacja. Zanim zaczniemy pracować z traumatyczną przeszłością, uczymy się radzić sobie ze stresem, z emocjami, nawiązujemy kontakt z ciałem, ustalamy granicy, pracujemy z przekonaniami, wspomnieniami i ti., żeby jak najszybciej odnowić kontrole nad życiem.
 • Możliwość wykorzystania każdej praktyki i ćwiczenia w dwóch wersjach: W trybie pełnym – dla głębokiego doświadczenia, ujęcia każdego szczegółu i zrozumienia całej treści. W trybie ścisłym – jako instrukcja, protokół, algorytm itp., przydatny do wykorzystania w terapii przez terapeutę i w codziennym życiu przez klienta.

Rozkład programu: Ja w Ciele: skuteczne zarządzanie stresem i życiem.

Kto prowadzi kurs?

Svitlana Lipinska – autorka innowacyjnego systemu i metody Svitlana Lipinska’s Consonance Therapy, mgr. psychologii, certyfikowany traumaterapeuta, psychoterapeuta w metodach zorientowanych na pracę z ciałem i ruchem, superwizor oraz trener edukacyjny. Svitlana posiada doświadczenie w psychologii od 1994 roku, doświadczenie w pedagogice od 1985 roku, a od 2006 roku edukuje terapeutów. Od 2020 odbyło się już sześć edycji programu nauczania w metodzie Consonance Therapy! Svitlana jest również członkiem Ukraińskiego i Polskiego Stowarzyszeń Terapeutów EMDR, Założycielką, i Honorowym członkiem Ukraińskiego Stowarzyszenia terapii tańcem i ruchem. Autorka czterech książek, programów edukacyjnych i terapeutycznych. Prowadziła ponad 1000 szkoleń, seminariów, warsztatów, w których wzięło udział ponad 25000 osób.

Dlaczego warto wziąć udział w tym programu?

Jakie korzyści uzyskasz po kursie?
 • otrzymasz nie tylko wiedzę, a rozwiniesz praktyczne umiejętności, żeby w prosty, szybki i skuteczny sposób samodzielnie zmieniać swój stan psychoemocjonalny oraz wzmacniać pewność siebie w dowolnym miejscu i okolicznościach w realnych warunkach życiowych;
 • otrzymasz namacalne narzędzia, instrukcje, protokoły i praktyki do odnalezienia przyczyn stresu, bezpiecznego wyrażania prostych emocji, a także potrafisz zarządzać lękiem, strachem, paniką, agresją, smutkiem, bezradnością; 
 • opanujesz podstawy języka ciała i rozwiniesz inteligencję cielesną i emocjonalną, żeby skuteczniej budować relacje;
 • poczujesz się w ciele jakbyś wrócił do domu, odnajdziesz w nim wewnętrznego przyjaciela z którym od dawna się nie widziałeś;
 • poczujesz się bardziej dojrzałą i samodzielną osobą, potrafisz lepiej kontrolować swoje życie w e współczesnym niestabilnym świecie;
 • wzmocnisz swoją samoocenę i zaufanie do siebie;
 • poczujesz się bardziej asertywny, będziesz lepiej bronić swoich granic i okazywać swoje zdanie;
 • nauczysz się znajdować przyczyny stresu i umiejętnie poradzisz sobie z nimi;
 • będziesz w stanie  odnawiać wewnętrzną równowagę i spokój. 
Z czym nie będziemy pracowali na tym kursie:
 • z traumatycznym doświadczeniem z przeszłości
 • z negatywnymi przekonaniami
 • z ofensywnym zachowaniem
 • z relacjami dziecięco-rodzicielskimi
 • z emocjami złożonymi (wstyd, wina, uraza, zazdrość, cierpliwość, samotność, pogarda i ti.)

Tym się zajmiemy na kursie psychoterapeutycznym „Zbuduj życie, jakie pragniesz – Uwolnij się od Traum Dziecięcych”

Żeby wziąć udział w kursie są potrzebne:
 • krótka rozmowa przez telefon, żebyśmy mogli wzajemnie zadać pytania, czy Twoje oczekiwania od programu i nasze możliwości są odpowiednie
 • komputer stacjonarny lub laptop, kamera wideo i dźwięk ustalone
 • dostęp do sieci internet, platforma Zoom
 • wygodne i spokojne warunki do pracy, gdy 2-3 godziny nikt Ci i Ty nikomu nie przeszkadzacie (nie na każdym zajęciu, a jednak będziemy czasem pracować z dźwiękiem i ruchem)
 • wygodny domowy strój ubrania
 • kartki papieru lub zeszyt, długopis
Jakie są przeciwwskazania do udziału w kursie:
 • zaburzenie psychiczne w aktywnej fazie
Ważne!

Wszystkie materiały i praktyki objęte prawem autorskim, są przeznaczone wyłącznie dla własnego wykorzystania. Nie można używać ich w pracy z innymi ludźmi bez edukacji zawodowej metody.

Ile kosztuje udział w programie

Ja w Ciele: skuteczne zarządzanie stresem i życiem

TRyb interaktywny Z WYKŁADOWCą (POŁĄCZENIE NA ŻYWO)

1280 zł

Możesz zapłacić w dwie raty. Cena zawiera 23%VAT. Wystawiamy faktury VAT.

 • 8 dwu/trzech godzinnych zajęć
 • Możesz zadawać pytania
 • Wsparcie w FB Messenger
 • Uczestniczenie interaktywne na żywo
TRyb interaktywny Z WYKŁADOWCą (POŁĄCZENIE NA ŻYWO) + dostęp do NAGRANIa

1680 zł

Możesz zapłacić w dwie raty. Cena zawiera 23%VAT. Wystawiamy faktury VAT.

 • 8 dwu/trzech godzinnych zajęć
 • Możesz zadawać pytania
 • Wsparcie w FB Messenger
 • Uczestniczenie interaktywne na żywo
 • Dostęp do nagrania w ciągu 4 miesięcy
 • Materiały do samodzielnej pracy

Forma rejestracyjna

Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail dla aktywacji rejestracji. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Formularz Kontaktowy