Reclamation page

Formularz reklamacyjny

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego towaru, treści cyfrowej lub usługi, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym towarem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego towaru.

Pocztowa adresa do wysylania:
Consonance Therapy Institute sp. z o.o.
ul. Łucka 15/204, 00-842 Warszawa, Polska

Elektronicznа adresa do wysylania:
biuro@consonance-therapy.com