RETURN FORM

Formularz odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym towarem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jego odesłania.

Pocztowa adresa do wysylania:
Consonance Therapy Institute sp. z o.o.
ul. Łucka 15/204, 00-842 Warszawa, Polska

Elektronicznа adresa do wysylania:
biuro@consonance-therapy.com