fbpx

CT-22.2 Семинар 3. Тело и эмоции в работе с травмой (Body and emotions in trauma therapy)

Дата

24 - 26 Фев 2023

Время

All Day
Категория