Dwuetapowy system pracy z różnymi rodzajami traum, który pomaga poradzić sobie nawet z trudnymi przypadkami

️Klienci z zespołem stresu pourazowego często przerażają psychoterapeutów swoimi ambiwalentnymi reakcjami. Ich niecierpliwość, infantylne wymagania, skłonność do deprecjonowania wysiłków i do wykonanej pracy mogą wybić z rytmu nawet najbardziej doświadczonych specjalistów. To naprawdę trudne wyzwanie.

Taka osoba chaotycznie opowiada swoje historie, przeskakuje z tematu na temat i ciągle zmienia sedno problemu. Często popada w nieznośne poczucie winy, wstydu, urazy, gniewu, złości, desperacji, samotności, bezradności lub lęku. Przerażony terapeuta nie rozumie, za co się chwycić!

W takich przypadkach prawidłowo zorganizować pracę pomoże tylko dobry plan i jasna struktura działania. W przeciwnym razie zarówno klienta, jak i terapeutę popadnie w chaos.

W metodzie Consonance Therapy terapeuci otrzymują dwuetapowy system pracy.

Pierwszy etap – edukacyjny

Jego głównym zadaniem jest ustabilizowanie stanu psychoemocjonalnego klienta przed przejściem do doświadczenia traumatycznego.

W tym celu terapeuta consonance ma do dyspozycji jasny plan, który zawiera informację jak krok po kroku pracować z klientem na każdym spotkaniu i instrukcję, mówiącą po co i  co koniecznie należy zrobić na konkretnym spotkaniu. Zawiera również wskazówki w jakiej kolejności należy wykonywać każdy krok, aby nauczyć klienta samodzielnego wsparcia i kontroli i jakie nawyki rozwinąć dla samopomocy i dalszej pracy z traumatycznym doświadczeniem.

To przygotowanie, podczas którego klient uczy się świadomie kontrolować swoje myśli, dzielić je na konstruktywne i niekonstruktywne, kontrolować swoje wspomnienia i fantazje. Uczy się utrzymywać pod kontrolą kolejność opracowywania traumatycznych historii, bezpiecznie wyrażać emocje i rozumieć ich związek z zachowaniem. Dostrzega rozumienia języka ciała oraz kryteriów sprawdzenia skuteczności. Te doświadczenie jest ważne z dwóch punktuw widzenia:

 1. te umiejętności pomagają szybko ustabilizować stan psycho-emocjonalny i klient od początku przebiera kontrole nad własnym życiem, co go cieszy, sta je się co raz bardziej samodzielny;
 2. te umiejętności są na m potrzebne dla dalszej pracy z doświadczeniem traumatycznym, robi naszą pracę bezpieczną i bez stresu;

Drugi etap – kliniczny

Na tym etapie pracujemy nad psycho-traumatycznym doświadczeniem z przeszłości, które jest przyczyną problemów, z którymi przyszedł klient.

Na tym etapie terapeuta consonance potrafi:

 • prawidłowo określić granicy problemu
 • prawidłowo zbierać wywiad i sformułować precyzyjne żądanie z klientem
 • opracować strategię pracy do każdego zagadnienia
 • dokładnie sklasyfikować typ/rodzaj traumy
 • znaleźć i dezaktywować emocjonalnie naładowane jądro traumy
 • pracować nad osobowością na wszystkich poziomach
 • stosować autorskie protokoły do pracy z każdym rodzajem traumy oraz ze strukturą osobowości
I najważniejsze! Terapeuta za pomocą tego systemu może planowo pracować nad dowolnym, nawet najtrudniejszym problemem i nie rozpraszać się. Jest w stanie doprowadzić klienta do pożądanego celu, aby problem nigdy nie wrócił. Dodatkowo jest w stanie zintegrować doświadczenie i zakończyć każdą sesję tak, aby klient wyszedł w dojrzałym i należytym stanie, a także mógł od razu spokojnie zajmować się swoimi sprawami.

Dzięki dwuetapowemu systemowi i podejściu edukacyjno-klinicznemu klient widzi wynik po każdym spotkaniu. Ponadto umiejętności samoregulacji pozostają z nim na zawsze.

Posiadając umiejętności pracy w dwuetapowym systemie, terapeuta consonance:

 • Nie wymyśla, jak rozwiązać problem, a współpracuje z klientem. Wie i wyjaśnia mu, kiedy, co i po co robi
 • Otrzymuje zrozumiały, wypracowany system zarządzania procesem terapeutycznym, kryteria weryfikacji i plan krok po kroku od pierwszego spotkania do zakończenia planowanej pracy, ma narzędzia pracy na każdym poziomie percepcji
 • Potrafi dokładnie sklasyfikować typ/rodzaj traumy i dla każdego rodzaju ma jasne protokoły pracy, czyli nie rozprasza i nie gubi się. Cały czas jest skupiony na celu
 • Nie zaszkodzi klientowi i sam się nie wypala – ma plan i metodykę stabilizacji psychoemocjonalnej klienta
 • Może pracować nad najtrudniejszym problemem bezpiecznie, bez obawy o to, że zaszkodzi klientowi i sobie, w jednym miejscu i od razu na wszystkich poziomach: poznawczym, obrazowym, cielesnym i emocjonalnym

W rezultacie opanowując metodę Consonance Therapy psychoterapeuta oszczędza pieniądze, siły i czas. Nie musi się nieustannie uczyć na setkach różnych kursów, ma wszystko co potrzebne do pracy. I nie odsyła klientów do innych terapeutów, bo potrafi pracować nad dowolnym, nawet najtrudniejszym problemem sam. Czuje się skutecznym psychoterapeutą, ilość klientów rośnie.

Jeśli marzysz pracować spokojnie, opierając się na system, budować strategię i kierować procesem świadomie, dołącz się do kursu „Od psychologa do psychoterapeuty – praca z różnymi rodzajami traum w metodzie Consonance Therapy