Psychoterapia w jej obecnym kształcie jest mało skuteczna

Istniejące klasyczne metody w psychoterapii: analityczne, poznawczo-behawioralne, zorientowane na pracę z ciałem, twórcze itp., odegrały ogromną rolę w naszym rozwoju, doskonale działają w przypadku samorozwoju zdrowych ludzi. Nie można ich wyrzucić ani umniejszyć ich znaczenia.

Ale kiedy pracujemy z poważnie straumowaną osobą, walczącą np. z PTSD, traumą rozwoju, traumą przywiązania itp. To niestety metody te nie sprawdzają się. 

We wszystkich krajach widzimy tę samą sytuację – terapia klasycznymi metodami zamieniła się dla klienta w nieskończoną „pracę nad sobą” i „traumatyczny samorozwój”, wymagającą ogromnych sił, czasu i pieniędzy.

Ja sama, jak i wielu psychologów, cierpiałam z tego powodu, że nie mogłam skutecznie pomóc klientowi, ponieważ żadna pojedyncza metoda (a poznałam ich naprawdę wiele) nie działa.. Ten sam problem proponowano klientowi przerabiać w różnych metodach. To jak jakby jeden wyrostek robaczkowy usuwali dziesięciu różnych chirurgów. Zawsze wydawało mi się to dziwne i nielogiczne.

Wiele lat poświęciłam na naukę, eksperymentowałam łączyłam różne metody i praktyki ze sobą, systematyzowałam moją pracę i szukałam wspólnych prawidłowości i algorytmów, aby skutecznie pomagać klientom, a dla siebie nie doświadczyć wypalenia zawodowego. 

Wynikiem 30 lat mojego doświadczenia oraz integracji wiedzy teoretycznej i praktycznej z klasycznych metod, a także z najnowszych badań w zakresie neuropsychoimmunologii, epigenetyki i psychotraumatologii, dyscyplin somatycznych w obrębie pracy nad różnymi rodzajami traum było stworzenie zupełnie nowej koncepcji, systemu i podejścia do pracy z klientem.

Wynikiem owej pracy stała się innowacyjna metoda Consonance Therapy, która otwiera nową erę w psychoterapii.

Metoda Consonance Therapy oferuje następujące innowacje:

  • Dwuetapowy system pracy i edukacyjno-kliniczne podejście
  • Obiektywne kryteria sprawdzania jej skuteczności na każdym etapie terapii i na każdym poziomie percepcji
  • Plan i metodę stabilizacji psychoemocjonalnej klienta od pierwszego spotkania do zakończenia
  • Skuteczne narzędzia, aby jeden terapeuta mógł pracować z problemem dowolnej trudności, z różnymi traumami oraz osobowością w jednym miejscu i jednocześnie na wszystkich poziomach percepcji: racjonalno-abstrakcyjnym, obrazowym, na poziomie ciała i emocji
  • Wzorce zdrowej osobowości w ciele 
  • Algorytm do szybkiego oraz precyzyjnego odnalezienia rdzenia każdego rodzaju traumy
  • Protokoły do pracy z traumami różnego pochodzenia
  • Protokoły do pracy z każdą częścią osobowości 
  • Protokół do bezpiecznego wyrażania emocji
  • Strukturę osobowości po raz pierwszy zaadaptowanej w ciele

Każdy element systemu i opracowanie metody były doskonalone w codziennej praktyce z klientami i w pracy naszych absolwentów.

Dzięki pracy w metodzie Consonance Therapy naszym absolwentom udaje się podnieść skuteczność swojej pracy już w trakcie nauki. Klienci natomiast szybko widzą rezultaty wspólnej pracy.  Problem zostaje rozwiązany raz na zawsze i co najważniejsze już nigdy nie wraca.

Terapia w metodzie Consonance Therapy jest bezpieczna zarówno dla klienta, jak i dla terapeuty, jednocześnie skupia się na precyzyjnym rozwiązaniu problemu.

Stosując proponowany przeze mnie system oraz opisane wyżej narzędzia psychoterapeuta świadomie zarządza procesem terapeutycznym. Rozumie również od czego zacząć, do czego dążyć i co robić na każdym etapie terapii. Strach o komfort klienta odchodzi w niepamięć, znika stres i nie grozi nam wypalenie zawodowe… Nasze kwalifikacje i umiejętności wchodzą na wyższy poziom.

To daje nadzieję na zmianę w skali globalnej i na poprawę reputacji psychoterapii.

Jeśli klient będzie widział poprawę oraz efekt na każdej sesji, jeśli jego problem zostanie rozwiązany raz na zawsze w rozsądnych terminach, to psychoterapia ma szansę nie tylko pożegnać się ze złą reputacją “kamizelki”, ale również ma szansę stać się nową tradycją, częścią współczesnej kultury miejskiej, która pomaga człowiekowi dostosować się do nowego i szybko zmieniającego się świata.

Consonance Therapy to nie tylko metoda i system nauki zarządzania procesem terapeutycznym – to styl życia i wspólnota myślenia. Dołącz do nas i zostań psychoterapeutą nowej metody, nowego pokolenia, nowej ery w psychoterapii!